Fate Rozcestí – překladový klíč

Seznam anglických herních výrazů z příruček Fate Core a Fate Accelerated a jejich české ekvivalenty použité ve Fate Rozcestí. Najdete jej i v knize Fate Rozcestí na straně 62.

Action Akce
Ally Spojenec
Approach(es) Přístup(y)
Aspect(s) Aspekt(y)
Attack Útok
Average Průměrný
Badguy Padouch
Boost Posílení
Campaign Kampaň
Carefulaction Pečlivá akce
Cleveraction Chytrá akce
Compel Vynucení
Concede Vzdát se
Conflict Konflikt
Consequence Následek
Contest Svár
Create advantage Vytvoření výhody
Damage Zranění
Decision compel Vynucení rozhodnutí
Defend Obrana
Dice Kostky
Difficulty Obtížnost
Epic Velkolepý
Event compel Vynucení události
Exchange Výměna či kolo konfliktu
Fail Neuspět
Fair Slušný
Fantastic Fantastický
Fatedice Fate kostky
Fate point(s) Bod(y) osudu
Flashy action Oslnivá akce
Forceful action Rázná akce
Free invocation Vyvolání zdarma
Game master(GM) Průvodce hrou
Give in Vzdát se
Good Dobrý
Great Skvělý
High concept Základní koncept
High difficulties Vysoké obtížnosti
Hit Zásah
Challenge Výzva
Character Postava
Character sheet Karta postavy
Invocation Vyvolání
Invoke Vyvolat
Ladder Žebřícek
Legendary Legendární
Low difficulties Nízké obtížnosti
Major milestone Zásadní milník
Mediocre Nevalný
Mild consequence Drobný následek
Milestones Milníky
Minor milestone Malý milník
Moderate consequence Mírný následek
Mooks Poskoci
Non-player character(NPC) Nehráčská postava
Overcome Překonání překážky
Player character(PC) Hráčská postava
Poor Mizerný
Quick action Rychlá akce
Refresh Obnova
Scenario Scénář
Scene Scéna
Self-compel Vynucení aspektu proti sobě
Severe consequence Vážný následek
Severity of hit Závažnost zásahu
Shift Posun
Significant milestone Významný milník
Situation aspect Situační aspekt
Sneaky action Lstivá akce
Stress Stres
Stress box Čtvereček stresu
Stunt Trik
Succeed Uspět
Succeed with style Uspět ve velkém stylu
Superb Vynikající
Takeout Vyřadit
Target number Cílové číslo
Terrible Příšerný
Tie Remíza
Token(s) Žeton(y)
Trouble Problém
Zones Zóny