Jak správně licencovat vaši tvorbu ve 4. edici Fate

Vytvořili jste doplněk ke 4. edici Fate (Rozcestí, Core, Accelerated) a chcete se s ním pochlubit veřejnosti? Díky benevolentní licenci Creative Commons můžete. Několik pravidel je však potřeba dodržet. Následující text je překladem licenčních instrukcí z webu www.faterpg.com . Mějte zároveň na paměti, že licence Creative Commons se nevztahuje na grafiku původního díla a na logo Fate, dále licence se týká pouze děl Fate Core, Fate Accelerated a Fate Toolkit a pravidel v nich obsažených (tedy netýká se například reálií z příručky Fate Freeport).

Vytváříte-li dílo na základě českého Fate Rozcestí, a nebudete do něj kopírovat celé velké úseky textu Rozcestí, postačí vám použít licenční schéma pro Fate Accelerated, jelikož Rozcestí využívá pravidla Fate Accelerated. K tomu postačí uvést, že dílo je kompatibilní s Rozcestím.

Licence Creative Commons Attribution (CC-BY) je jedna z možností licencování dostupná pro Fate. Společnost Evil Hat poskytne Systémové Referenční Dokumenty (SRD) do června 2013 pro Fate Core i Fate Accelerated.

Systémové Referenční Dokumenty (SRD)

Fate Core System Systémový referenční dokument

Fate Accelerated Edition  Systémový referenční dokument

Fate System Toolkit Systémový referenční dokument

Návod k užití Fate SRD s licencí Creative Commons

Toto je mířeno hlavně na návrháře, autory a nakladatele, kteří by chtěli stavět na vydání Fate Core System a Fate Accelerated Edition Systémových Referenčních Dokumentů pod licencí Creative Commons. Od teď je budeme nadále nazývat pouze “SRD”.

Nejdůležitější je, abyste pochopili, pokud jste v užívání licencí Creative Commons nováčkem, je, že jsme zvolili tu nejliberálnější [nejvolnější/nejsvobodnější/ nejméně omezující?]. Konkrétně tedy tato licence není virální, což znamená, že své produkty nemusíte publikovat pod licencí Creative Commons pokud nechcete! Domníváme se, že toto je důležité, protože existují i dobré důvody otevřenou licenci nepoužívat; Naše zkušenosti s Dresden Files a dalšími licencovanými produkty nám to potvrzují.

Kopírování

První věc, na kterou máte právo pod licencí Creative Commons Attribution je přímé kopírování z SRD. Pokud to uděláte, nezapomeňte připojit upozornění na původní copyright, nalézající se v těchto dokumentech, a nepřidávejte žádnou další ochranu proti kopírování.

Překlady a tvorba mimo USA

Překlad je považován za nové dílo a v následujícím oddíle se o tom dozvíte vše. Mohlo by se Vám hodit vědět, že Creative Commons Attribution Unported licence byla sepsána za použití terminologie Berne Convention a různých smluv WIPO Copyright treaties, tedy byste neměli mít prolém při publikaci mimo území Spojených států.

Vytváření nových děl

Můžete vytvořit nová díla jakéhokoli druhu odvozená od SRD.

Kterou licenci bych měl použít?

Doufáme, že použijete licence Creative Commons tam, kde to bude dávat smysl, protože se domníváme, že to prospěje komunitě kolem Fate, ale volba je zcela na Vás.

Pokud se rozhodnete pro licence Creative Commons, můžete použít kteroukoli z nich. Pokud se rozhodnete pro „virální“ Ceative Commons licenci tak, že lidé tvořící na zákldě vašich budou také muset publikovat pod stejnou licencí, můžete. (Toto není našívolbou a ani doporučením, je to na vás.)

Na druhou stranu pokud pracujete s cizím duchvním vlastnictvím a tito nesouhlasí s užitím jakékoli otevřené licence, tak ej to také v pořádku.

Požadavky

Nejdůležitějším požadavkem je, abyste cokoli vytvořené na základě našich prací citovali; musíte nám přiznat zásluhy za naši práci. V dalším oddíle se budeme zabývat podrobněji, jak to udělat.

Za druhé, nesmíte naznačovat, či prohlašovat, že Evil Hat s Vámi spolupracuje, nebo Vás podporuje, pokud s Vámi nemáme zvláštní ujednání. Neužívejte naše logo, nebo Fate logo bez toho, že byste si s námi o tom nejdřív promluvili. Můžete však snadno užít logo Powered by Fate; viz hlavní stránka o licencování.

Konečně také na základě SRD vytvořit nesmíte vytvořit nic škodlivé cti a dobrému jménu společnosti? Evil Hat. Není nám jasné, jak byste to udělali, ale nedělejte to.

Tolik k smluvním záležitostem. Jako obvykle, pokud si nejste jistí a chcete investovat hodně peněz do vydání něčeho založeného na našem díle, poraďte se s právíkem.

Není to sice smluvním požadavkem, ale rádi bychom se dozvěděli, co jste s Fate vytvořili a možná nám zaslali pár kopií — elektronické by stačily. Pošlete nám e-mail!

Citace

Jak nám tedy přiznat zásluhy?

To je velmi snadné. Kdykoli užíváte vlastní copyright, přidejte následující text:

This work is based on Fate Core System and Fate Accelerated Edition (found at http://www.faterpg.com/), products of Evil Hat Productions, LLC, developed, authored, and edited by Leonard Balsera, Brian Engard, Jeremy Keller, Ryan Macklin, Mike Olson, Clark Valentine, Amanda Valentine, Fred Hicks, and Rob Donoghue, and licensed for our use under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

Toto dílo je založeno na Fate Core System a Fate Accelerated Edition (k nalzení na http://www.faterpg.com/), výrobcích Evil Hat Productions, LLC, vyvinutých, autorizovaných, a redigovaných Leonardem Balserou, Brianem Engardem, Jeremym Kellerem, Ryanem Macklinem, Mikem Olsonem, Clarkem Valentineem, Amandou Valentine, Fredem Hicksem, and Robem Donoghueem, a licencovanými pro užití pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

Celý tento text musí být stejné velikosti, jako je ostatní text ve vaší sekci autorských práv/copyrightu — toto je jeden z licenčních požadavků (Tento text je odlišný pokud také užíváte materiál z Fate System Toolkit — text který musíte přidat naleznete v příslušném systémovém referenčním dokumentu výše.)

Pokud publikujete elektronicky můžete vytvořit odkaz na “Creative Commons Attribution 3.0 Unported license” přes http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ a odkaz na “Fate Core System” přes http://www.faterpg.com/, namísto tištění každé URL zvlášť.

Užití Fate Core SRD licencovaného pod CC-Licensed Fate Core s licencí OGL

První věcí, kterou je třeba připomenout je, to nemusíte udělat. Uvolnili jsme [vydali jsme] Fate Core SRD pod oběma licencemi, tedy pokud chcete vydat své dílo pod OGL, můžete jej odvodit od OGL verze. Obě varianty jsou identické až na licenci.

Pokud to byste to ovšem chtěli udělat, tak můžete. Pro účely tvorby díla pod licencí Open Game License odvozeného od Fate SRD licencovaného pod Creative Commons udělujeme povolení k přispívání k našemu dílu s přidáním následujícího textu k oddílu 15 ve vaší kopii Open Game License uvedené ve vašem produktu.

Fate Core System and Fate Accelerated Edition © 2013 by Evil Hat Productions LLC. Developed, authored, and edited by Leonard Balsera, Brian Engard, Jeremy Keller, Ryan Macklin, Mike Olson, Clark Valentine, Amanda Valentine, Fred Hicks, and Rob Donoghue.

Fate Core System a Fate Accelerated Edition © 2013 Evil Hat Productions LLC. Vyvinuto, autorizováno a redigováno Leonardem Balserou, Brianem Engardem, Jeremym Kellerem, Ryanem Macklinem, Mikem Olsonem, Clarkem Valentineem, Amandou Valentine, Fredem Hicksem, and Robem Donoghueem.

Toto funguje tímto způsobem, protože vám dáváme výslovné svolení k využití příspěvku tímto způsobem. Nepovažujte tímto žádné jiné materiály licencované pod Creative Commons za využitelné obdobným způsobem.

 

Autor tohoto článku: Vojtěch Přibyl